Twoja wersja językowa pl en de

O nas

Bazując na wysoko wykwalifikowanej i zaufanej kadrze, która umiejętnie łączy swoje kwalifikacje i doświadczenie, zdobywa doświadczenie i umiejętności praktyczne, bierze czynny udział w projektach B+R jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów przy realizacji najbardziej wymagających przedsięwzięć na całym świecie. Do tej pory nasi pracownicy świadczyli usługi doradztwa technicznego na 5 kontynentach. Nasze dostawy są również na 5 kontynentach.

FakopProdukcja, serwis, realizacje nowych obiektów i ich odbiory prowadzone są zgodnie z procedurami i wymaganiami polskich (UDT, PN), europejskich (EN), niemieckich (TRD), amerykańskich (ASME)  instytucji dozorowych i standardów (TÜV, Lloyd, DEKRA Bureau Veritas)  oraz innych (na życzenie Klienta) w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania Jakością, zgodny z ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007; ISO/IEC 17025:2005.

Certyfikaty do pobrania

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Nasza historia

Nasza historia

Możliwości produkcyjne

Nasz zakład produkcyjny o powierzchni prawie 100tys. m2, posiada hale produkcyjne o powierzchni prawie 12 tys. m2, w których zabudowany jest park maszynowy do:

 • spawania ścian szczelnych,
 • gięcia na zimno (z trzpieniem i bez trzpienia) i gorąco,
 • butelkowania rur i rurociągów na zimno i na gorąca,   
 • zwijania blach,
 • spawania zmechanizowanego łukiem krytym, TIG oraz MIG/MAG rurociągów, zbiorników, komór i kolumn,
 • napawania,
 • obróbki skrawaniem,
 • obróbki cieplnej w zakresie podgrzewania, suszenia, odpuszczania, normalizacji, przesycania, stabilizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z profilem naszych możliwości oraz innych usług naszej firmy w prezentacjach umieszczonych w sekcji DO POBRANIA.

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

SHI FW Energia FAKOP Sp. z o.o. zajmująca się wytwarzaniem i rekonstrukcją kotłów i zbiorników ciśnieniowych wraz z projektowaniem i montażem u Klienta oraz wytwarzaniem konstrukcji stalowych zobowiązuje się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy zgodnego z wymaganiami norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007

Fakop - polityka firmy

W związku z powyższym realizowane są następujące działania:

 • Promowanie zaangażowania w jakość wszystkich pracowników firmy.
 • Oferowanie najefektywniejszych rozwiązań gwarantujących spełnienie wymagań Klienta.
 • Dostarczanie produktów o odpowiednim poziomie jakości oraz rzetelne i fachowe wykonanie usług.
 • Wspieranie podejścia procesowego i orientacja na osiąganie celów procesowych.
 • Dążenie do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz monitorowanie i eliminowanie zidentyfikowanych, potencjalnych zagrożeń w środowisku pracy.
 • Wykorzystywanie dostępnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także posiadanej wiedzy i zdobytego doświadczenia do poprawy warunków i komfortu pracy oraz do zapobiegania zanieczyszczeniom.
 • Podnoszenie kompetencji i świadomości wśród pracowników oraz zachęcanie i angażowanie załogi do podejmowania starań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska naturalnego
 • Racjonalne gospodarowanie surowcami naturalnymi, mediami energetycznymi i materiałami wykorzystywanymi do produkcji.
 • Prowadzenie optymalnej gospodarki odpadami polegającej na segregacji i przekazywaniu do dalszego zagospodarowania.
 • Zapewnienie zgodności działań z aktami prawnymi, normami i innymi wymaganiami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.