Twoja wersja językowa pl de en

O nas

Bazując na wysoko wykwalifikowanej i zaufanej kadrze, która umiejętnie łączy swoje kwalifikacje i doświadczenie, zdobywa doświadczenie i umiejętności praktyczne, bierze czynny udział w projektach B+R jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów przy realizacji najbardziej wymagających przedsięwzięć na całym świecie. Do tej pory nasi pracownicy świadczyli usługi doradztwa technicznego na 5 kontynentach. Nasze dostawy są również na 5 kontynentach.

FakopProdukcja, serwis, realizacje nowych obiektów i ich odbiory prowadzone są zgodnie z procedurami i wymaganiami polskich (UDT, PN), europejskich (EN), niemieckich (TRD), amerykańskich (ASME)  instytucji dozorowych i standardów (TÜV, Lloyd, DEKRA Bureau Veritas)  oraz innych (na życzenie Klienta) w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania Jakością, zgodny z ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; PN-EN 18001:2004; ISO/IEC 17025:2005; AQAP 2110.

Certyfikaty do pobrania

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Nasza historia

Nasza historia

Możliwości produkcyjne

Nasz zakład produkcyjny o powierzchni prawie 100tys. m2, posiada hale produkcyjne o powierzchni prawie 12 tys. m2, w których zabudowany jest park maszynowy do:

 • spawania ścian szczelnych,
 • gięcia na zimno (z trzpieniem i bez trzpienia) i gorąco,
 • butelkowania rur i rurociągów na zimno i na gorąca,   
 • zwijania blach,
 • spawania zmechanizowanego łukiem krytym, TIG oraz MIG/MAG rurociągów, zbiorników, komór i kolumn,
 • napawania,
 • obróbki skrawaniem,
 • obróbki cieplnej w zakresie podgrzewania, suszenia, odpuszczania, normalizacji, przesycania, stabilizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z profilem naszych możliwości oraz innych usług naszej firmy w prezentacjach umieszczonych w sekcji DO POBRANIA.

Polityka firmy

SHI FW ENERGIA FAKOP Sp. z o.o. firma zajmująca się wytwarzaniem i rekonstrukcją kotłów i zbiorników ciśnieniowych wraz z projektowaniem i montażem u Klienta, wytwarzaniem konstrukcji stalowych zobowiązuje się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, dyrektywy Unii Europejskiej 2014/68/EU (PED) oraz wymagań NATO zawartych w AQAP 2110.

Fakop - polityka firmy

 • Promowanie zaangażowania w jakość wszystkich pracowników firmy.
 • Zapewnienie profesjonalizmu w działaniu.
 • Oferowanie najefektywniejszych rozwiązań gwarantujących spełnienie wymagań Klienta.
 • Dostarczanie produktów o odpowiednim poziomie jakości.
 • Dążenie do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz ograniczenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego poprzez zidentyfikowane parametry materialnego środowiska pracy.
 • Wprowadzanie nowych technologii poprawiających bezpieczeństwo i komfort pracy poprzez wykorzystywanie postępu technicznego, rozwiązań organizacyjnych pracy, posiadanej wiedzy i zdobytego doświadczenia.
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie znajomości przepisów BHP oraz uwzględnianie ich roli i angażowanie do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Ograniczanie negatywnego wpływu emisji do środowiska poprzez optymalizację i doskonalenia procesu produkcji, z zachowaniem standardów jakościowych wymaganych przez Klienta.
 • Ochrona zasobów naturalnych poprzez racjonalne gospodarowanie surowcami tj. energią elektryczną i wodą.
 • Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami polegającej na segregacji i przekazywaniu do odzysku lub unieszkodliwienia.
 • Podnoszenia świadomości proekologicznej wśród załogi poprzez szkolenia.
 • Zapobieganie i ograniczanie do minimum zagrożeń związanych z potencjalnymi awariami poprzez prawidłową eksploatację maszyn i urządzeń.
 • Zapewnienie zgodności działań z aktami prawnymi, normami i innymi wymaganiami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.