Twoja wersja językowa pl en de

Recertyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania

30 listopada 2018

W dniach 29-31.VIII.2018 w SHI FW Energia FAKOP Sp. z o.o. odbył się audyt przejścia na wymagania nowych norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Audyt zakończył się wynikiem pozytywnym, potwierdzającym zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami powyższych norm.

W dniach 27-29.XI.2018 miał miejsce audyt odnowienia certyfikacji dla całego Zintegrowanego Systemu Zarządzania SHI FW Energia FAKOP Sp. z o.o., tj. na zgodność z:

§  ISO 9001:2015 - System zarządzania jakością

§  ISO 14001:2015 - System zarządzania środowiskowego

§  OHSAS 18001:2007 - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

 

Recertyfikacja zakończyła się wynikiem pozytywnym tym samym potwierdzając, że System Zarządzania działa w sposób skuteczny i zgodny ze strategicznym kierunkiem rozwoju firmy.


Zobacz pozostałe aktualności